• Stockholms Exekutionsservice AB

Återtag & Transporter samt Förvaring av lösöre jämte Juridiska tjänster inom obeståndsrätten

Stockholms Exekutionsservice AB är en rikstäckande organisation som arbetar med juridiska tjänster samt återtag & förvaring av lösöre.