• Stockholms Exekutionsservice AB

Återtag • Transporter • Förvaring • Obeståndsrätt

Stockholms Exekutionsservice AB är en rikstäckande organisation som arbetar med återtag, transport och förvaring av lösöre samt juridiska tjänster inom obeståndsrätten.